Algemene voorwaarden

Deze website is een uitgave van KBO-Brabant

KBO-Brabant is een ANBI-instelling met de volgende doelstelling:

het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

Naam ANBI-instelling:

Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant
Gevestigd te ’s-Hertogenbosch

ANBI (RSIN/fiscaal) nummer:
810670057


U kunt de actuele gegevens controleren via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/