Anna Enquist

Weer gaan schrijven was een idee van haar schoondochter. ‘Door corona werden allerlei lezingen, excursies en buitenlandse festivals afgelast. Dus ik had een gevoel van: er is tijd’, vertelt Anna Enquist aan Ons, op een winderige donderdagochtend bij haar uitgeverij in ...

Woonwensen senioren

Wat zijn de woonwensen van senioren die zich willen voorbereiden op een levensfase waarin ze wellicht op een gegeven moment zorg of ondersteuning nodig hebben? Veel gemeenten hebben dat niet precies in beeld, terwijl ze wel een zogeheten ‘woonzorgvisie’ moeten opstellen. Eigenwoningbezit ...

Landurige zorg

Mevrouw Van Gorp (67) woont sinds enkele jaren in een verpleeghuis. Haar man (70) woont zelfstandig. Beide echtelieden ontvangen de AOW voor alleenstaanden; dat is mogelijk voor gehuwden die apart van elkaar wonen. Meneer Van Gorp vindt de eigen bijdrage ...

De kracht van muziek

Karen Roelofs, Nikolaas Daniëls en Roel van de Ven vertellen over hun liefde voor muziek maken. ‘Met een groep mensen muziek maken vind ik mooi: dan ben je samen één’ Karen Roelofs (58) speelt piano. ‘Mijn vader speelde elektronisch orgel, ...

NBP en KBO-Brabant

Door samen te werken op het pensioendossier kunnen KBO-Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) een sterkere positie veroveren binnen de ‘pensioenarena’. De NBP beschikt over veel pensioenexpertise en KBO-Brabant is een sterke organisatie. Aan kracht winnen KBO-Brabant en ...