Boek Vrouw in meervoud

Tussen het leven van de Bijbelse Maria en dat van de moderne vrouw zijn de verschillen helemaal niet zo groot als we soms denken. Daar kwam kunstenares Els Coppens en maker van het boek Vrouw in meervoud achter tijdens de ...

Hoe is het met uw alcoholgebruik?

Ferd Raaymakers was in 2009 de initiatiefnemer van de eerste ‘alcoholvastentijd’. ‘Het viel me in die tijd op dat alcohol zo gebruikelijk is in onze samenleving’, vertelt hij. ‘Alsof veel mensen liefst permanent in een roes verkeren. Ikzelf dronk toen elke avond twee ...

Binnenkijken in Zwanenbroedershuis

‘Welkom in het “clubhuis” van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, sinds 1318 gevestigd te ‘s-Hertogenbosch’, zegt Ati Linders van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Speciaal voor onze KBO-Afdeling doet ze vanmiddag de rondleiding door het Zwanenbroedershuis in de Hinthamerstraat. Een groep van negen vrouwen ...

Leg uw wensen vast in testament

Meneer en mevrouw Van Beuningen hebben drie kinderen. Ze over-wegen onderscheid te maken in hoeveel ieder van de drie na hun overlijden erft. Ze vragen zich af wat ze – ieder in hun eigen testament – daarover vast kunnen leggen. ...

Belasting op spaargeld

Wat is er misgegaan? Mensen met spaargeld moeten belasting betalen over het rendement dat zij maken. Dat rendement zit bijvoorbeeld in de ontvangen rente of opbrengsten van beleggingen. De Belastingdienst rekent echter niet met de werkelijke rente of het werkelijk ...

Wetsvoorstel Voltooid Leven

Via een videoverbinding wisselen KBO-Brabant-voorzitter Leo Bisschops en René Héman van gedachten over het wetsvoorstel Voltooid Leven. Héman is voorzitter van de artsenfederatie KNMG, die een achterban heeft van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Geruststelling ‘Onze leden, zowel de voor- ...