Grootouders en het klimaat

Op een hete nazomermiddag leidt boer Geert van der Bruggen ons rond op Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel; een coöperatie van zo’n tweehonderd leden die samen een gemengd boerenbedrijf vormen. De boerderij voorziet de leden voor een groot deel in hun eigen ...

Verkeersveiligheid

In de cijfers over fietsongelukken in Noord-Brabant springen twee groepen eruit: jongeren en ouderen hebben relatief vaak een fietsongeluk. Bovendien gebeuren er in Noord-Brabant in verhouding veel fietsongelukken. Alle reden dus voor het provinciebestuur om aan de slag te gaan ...

'Onze band is sterk'

Frits Letschert (71) was van 2002 tot 2014 coördinator van de ondersteuningsinstellingen bij de Provincie Noord-Brabant. In die functie had hij veel contact met KBO-Brabant. ‘Een van mijn taken was bekijken op welke manier we als Provincie konden bijdragen aan ...

Warme technologie

Brankaert (31) is lector Health Innovations & Technology aan de Fontys Paramedische Hogeschool en assistent professor Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het begrip warme technologie is tamelijk nieuw in de zorg, vertelt hij. ‘Warme technologie is menswaardige, ...

Draaiboek code zwart

‘We gaan vandaag praten over een lastig onderwerp.’ Zo opent Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, de bijeenkomst in  het clubhuis van Wijnu, de KBO-Afdeling te Veghel. De deelnemers zitten achter tafels die verspreid zijn over de ruimte. ‘Weet u het nog? ...

Schade door vrijwilliger

Meneer Van Heesch (73) brengt met zijn auto de nieuwste Ons bij de leden van KBO-Brabant als hij per ongeluk achteruit tegen een paaltje rijdt. Zijn eigen autoverzekering vergoedt de schade, maar hij moet wel het eigen risico betalen én zijn premie ...