Disclaimer

De informatie op deze site verscheen eerder in het ledenmagazine Ons dat uitgegeven wordt door KBO-Brabant. 

Aansprakelijkheid

KBO-Brabant besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die op deze website gepubliceerd is. KBO-Brabant aanvaardt ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van die informatie echter geen enkele aansprakelijkheid. 

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van andere partijen (derden) zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. KBO-Brabant is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of bezoeken van deze website dan wel het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Advertenties

KBO-Brabant draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties die op deze website te zien zijn. 

Copyright

Op alle teksten, foto’s en afbeeldingen die op deze website geplaatst zijn, rust copyright.Het intellectueel eigendom berust bij de makers ervan; de rechten liggen bij KBO-Brabant.

Het is toegestaan om de informatie te delen, downloaden en printen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Bij het doorplaatsen van artikelen is bronvermelding verplicht. Het is niet toegestaan teksten, afbeeldingen of foto’s over te nemen voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBO-Brabant. Bij schending van dit auteursrecht zullen wij juridische stappen ondernemen.

Rechthebbenden

KBO-Brabant heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden te informeren. Als u ziet dat u op een foto staat op deze website, en u wilt dit niet, dan kunt u dit per e-mail melden bij KBO-Brabant. Ook als u meent dat uw foto geplaatst is zonder uw toestemming, kunt u dat kenbaar maken per mail: info@kbo-brabant.nl