Vaktermen van de notaris

Erflater Volgens de notaris is een erflater de persoon die is overleden en een erfenis nalaat. Een erfenis bestaat uit het geld, de spullen én de schulden die de overledene had. Als de overledene een vrouw was, is het gebruikelijk om ...

Van het gas af!

Hoe kunnen we ons gasverbruik verminderen? Wie een nieuw energiecontract moest afsluiten, is zich waarschijnlijk wild geschrokken. Soms gaat het voorschot met de helft omhoog, soms verdriedubbelt het bedrag zelfs. Geen wonder dat steeds meer mensen zo snel mogelijk hun ...

Leo Bisschops

De problemen van ouderen zijn nu wel genoeg onderzocht en beschreven, vindt Leo Bisschops. De vergrijzing zorgt ervoor dat de zorgkosten de pan uit rijzen en dat er gebrek is aan geschikte ouderenwoningen. Ouderen worden op pensioengebied benadeeld en kunnen ...

Erfbelasting

De vader van professor Jan Latten was blij dat hij wat geld kon nalaten aan zijn kinderen. Hij had er hard voor gewerkt en wilde hen verzorgd achterlaten. Dat raakte zoon Latten, voor wie het overlijden van zijn vader in ...

Langstlevende

Gerda (73) ten Brink heeft onlangs haar man Freek (74) verloren. Gerda weet dat Freek en zij elk een eigen erfenis achterlaten en dat er ‘iets’ is met geld dat hun twee kinderen nu van haar tegoed hebben, uit de erfenis van ...

Kennisloket

Nicole Faassen werkt als zorgadviseur bij het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg, een initiatief van VGZ. Zij vertelt over wat ze allemaal kan doen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. ‘Het Kennisloket geeft advies over ouderenzorg. En dat is ...

Geen kinderen, wel testament

Meneer en mevrouw Van Someren (62 en 60 jaar) hebben geen kinderen. Een testament hebben ze nooit laten maken, dat leek hen niet nodig. Nu ze ouder worden vragen ze zich af of een testament toch niet verstandig zou zijn. ...

Woonwensen senioren

Wat zijn de woonwensen van senioren die zich willen voorbereiden op een levensfase waarin ze wellicht op een gegeven moment zorg of ondersteuning nodig hebben? Veel gemeenten hebben dat niet precies in beeld, terwijl ze wel een zogeheten ‘woonzorgvisie’ moeten opstellen. Eigenwoningbezit ...

Landurige zorg

Mevrouw Van Gorp (67) woont sinds enkele jaren in een verpleeghuis. Haar man (70) woont zelfstandig. Beide echtelieden ontvangen de AOW voor alleenstaanden; dat is mogelijk voor gehuwden die apart van elkaar wonen. Meneer Van Gorp vindt de eigen bijdrage ...

NBP en KBO-Brabant

Door samen te werken op het pensioendossier kunnen KBO-Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) een sterkere positie veroveren binnen de ‘pensioenarena’. De NBP beschikt over veel pensioenexpertise en KBO-Brabant is een sterke organisatie. Aan kracht winnen KBO-Brabant en ...

Leg uw wensen vast in testament

Meneer en mevrouw Van Beuningen hebben drie kinderen. Ze over-wegen onderscheid te maken in hoeveel ieder van de drie na hun overlijden erft. Ze vragen zich af wat ze – ieder in hun eigen testament – daarover vast kunnen leggen. ...

Belasting op spaargeld

Wat is er misgegaan? Mensen met spaargeld moeten belasting betalen over het rendement dat zij maken. Dat rendement zit bijvoorbeeld in de ontvangen rente of opbrengsten van beleggingen. De Belastingdienst rekent echter niet met de werkelijke rente of het werkelijk ...

Wetsvoorstel Voltooid Leven

Via een videoverbinding wisselen KBO-Brabant-voorzitter Leo Bisschops en René Héman van gedachten over het wetsvoorstel Voltooid Leven. Héman is voorzitter van de artsenfederatie KNMG, die een achterban heeft van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Geruststelling ‘Onze leden, zowel de voor- ...

Pensioenen

Pensioenen: er is veel over te doen. Begin november 2021 vond in Theater Orpheus in Apeldoorn de startbijeenkomst plaats van een reeks activiteiten over het nieuwe pensioenstelsel. Die was georganiseerd door de Stichting Sociale Christendemocratie: een onafhankelijke organisatie die niet, ...

Belastingtips

De Belastingdienst stuurde onlangs naar 536.000 mensen een brief waarin ze worden opgeroepen aangifte inkomstenbelasting te doen. Waarschijnlijk kunnen de geadresseerden – mensen die in het voorjaar géén uitnodiging hebben ontvangen aangifte te doen – geld terugkrijgen als ze dat ...

Meer toiletten

‘Het begint ook steeds vroeger’, bromt een voorbijganger in het Eerste Korenstraatje in hartje Den Bosch. Hij moet uitwijken voor een polonaise van zingende carnavalsvierders met een biertje in de hand. Het is inderdaad pas begin februari 2020 – vlak ...

Geen testament

Meneer Schoonderwoerd is onlangs overleden, op zijn 87e. Hij had geen testament. Het geld uit zijn nalatenschap is bestemd voor mevrouw Schoonderwoerd (85) en de vier kinderen van het echtpaar. Wie erft er nu precies wat en wanneer kunnen de ...

Risico’s ervaren in Venlo

In een groot loods-achtig onderkomen in Venlo zit een van de twee, binnenkort drie, Nederlandse Risk Factory’s: een belevingscentrum dat draait om veiligheid en gezondheid. Er zijn twee doelgroepen: kinderen van groep 8 en senioren. Vandaag brengen leden van het ...

Win-win-project biedt kansen

Op het eerste gezicht staan ze behoorlijk ver van elkaar af: regionale opleidingscentra (roc’s) en lokale Afdelingen van KBO-Brabant. Maar dat is slechts schijn, als we afgaan op de interesse die er is in het Win-Win-project. Verschillende Afdelingen zijn in ...

Cliëntondersteuners maken verschil

Cliëntondersteuner Tonny Klerks: ‘Koffiedrinken, dat doe ik niet. Ik wil als cliëntondersteuner toch een beetje afstand houden. Maar wat ik wel doe, is uitgebreid luisteren. Ik laat de mensen vertellen. Dat helpt altijd al een beetje: dan zijn ze hun ...

Wmo-vergoeding? Schakel hulp in!

Mevrouw Smolders kan na een heupoperatie niet meer traplopen. Met haar man schaft ze een traplift aan. Na de aankoop vragen ze de gemeente om een Wmo-vergoeding, maar die geeft nul op het rekest. Is dat terecht? ‘Een moeilijke situatie’, ...

Zorgkantoor

De behoefte aan langdurige zorg ontstaat vaak niet van het ene op het andere moment. Mensen krijgen bijvoorbeeld al een tijdje hulp van de thuiszorg als ze samen met de zorgverlener constateren dat er méér nodig is. ‘Op zo’n moment krijg ...

Datingfraude

Een datingsite kan een uitkomst zijn voor wie zijn of haar partner heeft verloren, gescheiden is, of misschien al jarenlang alleen is. ‘Door je in te schrijven geef je aan dat je openstaat voor contact, maar daar kúnnen anderen misbruik van ...

Apothekersspreekuur

Apotheker Roel van Waes was meteen enthousiast toen KBO-Brabant hem vroeg om het telefonisch apothekersspreekuur te bemannen, vertelt hij. ‘Ik heb tot eind 2019 in mijn eigen apotheek gewerkt. Toen was ik 68, dus ik heb heel lang door mogen werken. ...