Grip op geld

Zij koos niet voor een loopbaan die in het teken stond van geld, het geld koos eigenlijk voor haar, zegt Eef van Opdorp. Ze publiceerde dit voorjaar het boek Gek van geld, over ‘een positieve relatie met je financiën’, en is ...

De Nieuwe Denktank

Henriëtte van Hedel, Els Aarts, Maarten van den Tillaart en Thom Broersen van De Nieuwe Denktank zijn afgelopen juli voor een rondetafelgesprek naar het kantoor van KBO-Brabant in ’s-Hertogenbosch afgereisd. Niet alleen om hun zorgen te delen over de toestand van ...

Jaarcongres

‘Wat fijn dat we voor het eerst sinds corona weer te gast zijn in het mooie Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch’, opent Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, het congres Bouwstenen voor de toekomst. ‘We gaan het vandaag hebben over een belangrijk onderwerp: hoe kunnen ...

grensoverschrijdend gedrag

Bij de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ denken we al snel aan seksueel geweld. Maar onze grenzen kunnen ook op veel andere manieren worden overschreden, zegt Frans de Laat (76). Hij is gepensioneerd klinisch psycholoog en psychotherapeut en betrokken bij Ons Gesprek van KBO-Brabant. ...

samenwonen

Petra (65) is vijftien jaar geleden ingetrokken bij haar vriend Jos (68). Het huis is nog altijd van Jos, die geen kinderen heeft. Petra heeft vier kinderen. Jos en Petra zijn sinds hun samenwonen nooit bij de notaris geweest. Zou ...

Vaktermen van de notaris

Erflater Volgens de notaris is een erflater de persoon die is overleden en een erfenis nalaat. Een erfenis bestaat uit het geld, de spullen én de schulden die de overledene had. Als de overledene een vrouw was, is het gebruikelijk om ...

Van het gas af!

Hoe kunnen we ons gasverbruik verminderen? Wie een nieuw energiecontract moest afsluiten, is zich waarschijnlijk wild geschrokken. Soms gaat het voorschot met de helft omhoog, soms verdriedubbelt het bedrag zelfs. Geen wonder dat steeds meer mensen zo snel mogelijk hun ...

Leo Bisschops

De problemen van ouderen zijn nu wel genoeg onderzocht en beschreven, vindt Leo Bisschops. De vergrijzing zorgt ervoor dat de zorgkosten de pan uit rijzen en dat er gebrek is aan geschikte ouderenwoningen. Ouderen worden op pensioengebied benadeeld en kunnen ...

Erfbelasting

De vader van professor Jan Latten was blij dat hij wat geld kon nalaten aan zijn kinderen. Hij had er hard voor gewerkt en wilde hen verzorgd achterlaten. Dat raakte zoon Latten, voor wie het overlijden van zijn vader in ...

Langstlevende

Gerda (73) ten Brink heeft onlangs haar man Freek (74) verloren. Gerda weet dat Freek en zij elk een eigen erfenis achterlaten en dat er ‘iets’ is met geld dat hun twee kinderen nu van haar tegoed hebben, uit de erfenis van ...

Kennisloket

Nicole Faassen werkt als zorgadviseur bij het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg, een initiatief van VGZ. Zij vertelt over wat ze allemaal kan doen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. ‘Het Kennisloket geeft advies over ouderenzorg. En dat is ...

Geen kinderen, wel testament

Meneer en mevrouw Van Someren (62 en 60 jaar) hebben geen kinderen. Een testament hebben ze nooit laten maken, dat leek hen niet nodig. Nu ze ouder worden vragen ze zich af of een testament toch niet verstandig zou zijn. ...

Woonwensen senioren

Wat zijn de woonwensen van senioren die zich willen voorbereiden op een levensfase waarin ze wellicht op een gegeven moment zorg of ondersteuning nodig hebben? Veel gemeenten hebben dat niet precies in beeld, terwijl ze wel een zogeheten ‘woonzorgvisie’ moeten opstellen. Eigenwoningbezit ...

Landurige zorg

Mevrouw Van Gorp (67) woont sinds enkele jaren in een verpleeghuis. Haar man (70) woont zelfstandig. Beide echtelieden ontvangen de AOW voor alleenstaanden; dat is mogelijk voor gehuwden die apart van elkaar wonen. Meneer Van Gorp vindt de eigen bijdrage ...

NBP en KBO-Brabant

Door samen te werken op het pensioendossier kunnen KBO-Brabant en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) een sterkere positie veroveren binnen de ‘pensioenarena’. De NBP beschikt over veel pensioenexpertise en KBO-Brabant is een sterke organisatie. Aan kracht winnen KBO-Brabant en ...

Leg uw wensen vast in testament

Meneer en mevrouw Van Beuningen hebben drie kinderen. Ze over-wegen onderscheid te maken in hoeveel ieder van de drie na hun overlijden erft. Ze vragen zich af wat ze – ieder in hun eigen testament – daarover vast kunnen leggen. ...

Belasting op spaargeld

Wat is er misgegaan? Mensen met spaargeld moeten belasting betalen over het rendement dat zij maken. Dat rendement zit bijvoorbeeld in de ontvangen rente of opbrengsten van beleggingen. De Belastingdienst rekent echter niet met de werkelijke rente of het werkelijk ...

Wetsvoorstel Voltooid Leven

Via een videoverbinding wisselen KBO-Brabant-voorzitter Leo Bisschops en René Héman van gedachten over het wetsvoorstel Voltooid Leven. Héman is voorzitter van de artsenfederatie KNMG, die een achterban heeft van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Geruststelling ‘Onze leden, zowel de voor- ...

Belastingtips

De Belastingdienst stuurde onlangs naar 536.000 mensen een brief waarin ze worden opgeroepen aangifte inkomstenbelasting te doen. Waarschijnlijk kunnen de geadresseerden – mensen die in het voorjaar géén uitnodiging hebben ontvangen aangifte te doen – geld terugkrijgen als ze dat ...

Meer toiletten

‘Het begint ook steeds vroeger’, bromt een voorbijganger in het Eerste Korenstraatje in hartje Den Bosch. Hij moet uitwijken voor een polonaise van zingende carnavalsvierders met een biertje in de hand. Het is inderdaad pas begin februari 2020 – vlak ...

Geen testament

Meneer Schoonderwoerd is onlangs overleden, op zijn 87e. Hij had geen testament. Het geld uit zijn nalatenschap is bestemd voor mevrouw Schoonderwoerd (85) en de vier kinderen van het echtpaar. Wie erft er nu precies wat en wanneer kunnen de ...

Pensioenen

Pensioenen: er is veel over te doen. Begin november 2021 vond in Theater Orpheus in Apeldoorn de startbijeenkomst plaats van een reeks activiteiten over het nieuwe pensioenstelsel. Die was georganiseerd door de Stichting Sociale Christendemocratie: een onafhankelijke organisatie die niet, ...

Risico’s ervaren in Venlo

In een groot loods-achtig onderkomen in Venlo zit een van de twee, binnenkort drie, Nederlandse Risk Factory’s: een belevingscentrum dat draait om veiligheid en gezondheid. Er zijn twee doelgroepen: kinderen van groep 8 en senioren. Vandaag brengen leden van het ...

Win-win-project biedt kansen

Op het eerste gezicht staan ze behoorlijk ver van elkaar af: regionale opleidingscentra (roc’s) en lokale Afdelingen van KBO-Brabant. Maar dat is slechts schijn, als we afgaan op de interesse die er is in het Win-Win-project. Verschillende Afdelingen zijn in ...