Schade door medische fout

Mevrouw Bressers (67) ontdekt in een gesprek met een arts dat zij al veel te lang een medicijn slikt dat een andere arts haar heeft voorgeschreven. Zij had het maximaal drie maanden mogen gebruiken, maar neemt het nu al twee ...

Rechtszaak pensioenen I

Een nieuw pensioenstelsel, waarover jarenlang is gediscussieerd en waarover het kabinet, sociale partners en een meerderheid van de Tweede Kamer het inmiddels eens zijn, treedt naar verwachting in 2026 in werking. De komende jaren lijden gepensioneerden nog wel onder het ...

Stabiel pensioenstelsel

Zonder ingrijpen lijkt het onvermijdelijk dat de uitkering voor vele gepensioneerden volgend jaar omlaaggaat. Dat heeft te maken met de scherpe daling van aandelenkoersen dit voorjaar, in combinatie met de wettelijke regels die gelden voor pensioenfondsen. Volgens de huidige regels ...

Financieel bewusteloos?

Hoogleraar Esther-Mirjam Sent pleit voor betere regelgeving om mensen tegen schulden te beschermen én voor meer financieel bewustzijn bij iedereen. Bijna alle Nederlanders – 94 procent om precies te zijn – denken dat ze goed zijn in het financiële beheer ...

Wmo: mooie voorziening

Gemeenten zijn sinds 2008 verantwoordelijk voor de Wmo. De in 2015 gewijzigde wet regelt onder meer de huishoudelijke hulp bij mensen thuis, vervoersvoorzieningen als een rolstoel of scootmobiel en aanpassingen in huis, zoals een traplift. ‘De belangrijkste doelstellingen in 2015 ...

Is testament nog geldig?

Het echtpaar Bressers heeft in 1994 een testament laten opstellen. Daarin is vastgelegd dat de achterblijvende partner recht heeft op het ‘vruchtgebruik’ van de erfdelen van de kinderen. Meneer Bressers hoort dat dit sinds 2003 ook in de wet is ...

Hypotheek afsluiten lastig

De economische crisis van een jaar of tien geleden was voor de Nederlandse overheid aanleiding om de regels voor hypotheken een stuk strenger te maken. Het gebeurde in die crisisjaren te vaak dat mensen het huis waarin ze woonden niet ...

Veilig vervoer kleinkinderen

Opa en oma Muller (70 en 69) halen kleindochter Liza (6) twee keer per week van school. Binnenkort gaat haar broertje Bram (bijna 4) ook naar school. De buurvrouw van het echtpaar Muller heeft nog een autostoeltje op zolder liggen ...

Voorkom internetfraude!

Geld overmaken voor bijvoorbeeld rekeningen of giften doen we al jarenlang via de computer. Sinds ongeveer acht jaar zijn ook de bankapps voor mobiele telefoons en tablets in zwang geraakt. ‘Gevoelsmatig is dat laatste minder veilig’, zegt Art Huiskes. ‘Via ...

'Pensioenen zijn niet zeker'

Dat de verlaging van de pensioenuitkeringen voorlopig van de baan is, geeft rust om de afspraken voor een nieuw pensioenstelsel uit te werken. Dat zegt Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Maar ze waarschuwt ook: ‘We zullen eraan moeten wennen ...

Mondzorg voor senioren

‘De mond is het laatste dat nog functioneert als je achteruitgaat. Kauwen, praten, kussen, lachen: overal heb je je mond bij nodig,’ vertelt Peter de Goede. Hij is een van de twintig tandartsen-geriatrie in Nederland. Als specialist richt hij zich ...